Taula de serveis socials: tancat per vacances.

Taula de serveis socials: tancat per vacances.

Si una conseqüència positiva ha pogut tenir aquesta maleïda pandèmia, des del punt de vista municipal, és que ha aglutinat totes les formacions polítiques de l’Ajuntament per treballar per millorar la gestió municipal, govern i oposició. I quan diem totes és totes, sense excepcions. Des del primer moment que TxA ens vàrem posar a disposició del govern pel que calgués.

També arrel de les inquietuds dels grups de l’oposició es varen crear les anomenades taules de treball per intentar donar sortida a les necessitats més immediates que requeria la situació. Cal dir que, malgrat la bona voluntat de totes les parts, la confecció de les taules de treball no va ser àgil ni eficient. D’una pandèmia declarada el mes de març, no va ser fins el juny que les taules van començar a treballar. Malgrat la difícil situació que és gestionar una circumstància tan excepcional com una pandèmia, no creiem que tres mesos sigui acceptable. Tres mesos és massa temps perdut per donar solucions als vilatans.

De taules de treball, a priori, n’hi ha 6 de creades: “serveis socials”, “educació”, “cultura”, “esport”, “reactivació econòmica d’empreses i ocupació”, i “gestió econòmica i fiscal”. A data 2 d’agost se n’han convocat només 4 (les de serveis socials i reactivació econòmica s’han reunit dues vegades, i les d’educació i gestió econòmica només una). Al nostre entendre i donades les circumstancies, això és totalment insuficient.

La taula de serveis socials, segurament és la que més urgència té. Es va reunir el 20 de maig i el 10 de juny. Bàsicament va consistir en veure com s’ha treballat des de l’Ajuntament per garantir les necessitats mínimes als col·lectius més vulnerables; especialment gent gran i famílies amb dificultats.

Des de TxA aprofitem per felicitar el personal tècnic de l’Ajuntament per estar al peu del canó i haver sabut donar resposta en aquests moments tan complicats com és un confinament en plena pandèmia. Cal dir que aquesta feina s’ha fet colze a colze amb Creu Roja, i altres entitats que han treballat coordinadament amb els serveis socials per poder donar resposta a tot el ventall de casuístiques. Des d’aquí els enviem també les nostres felicitacions.

Però si mirem objectivament el resultat de la taula de treball de serveis socials, per a què ha servit? S’ha explicat la situació i com s’ha treballat per part dels serveis tècnics, la resta de formacions polítiques hem fet les nostres aportacions, però s’ha millorat la gestió? Les persones que ara mateix tenen dificultats han tingut el suport necessari? Ens temem que en bona part no. Entre d’altres coses havíem acordat col·laborar amb les residències geriàtriques per establir-hi ponts de comunicació directes i tenir informació de primera mà sobre les problemàtiques dels centres. El primer contacte estava previst per finals de juny, però no n’hem tingut cap més notícia.

Gestionar serveis no és tasca fàcil, és cert, però a més de gestionar també cal liderar. I liderar no vol dir manar. Liderar significa avançar-te, ser proactiu, conduir una situació i no deixar-te portar pel corrent o la inèrcia; actituds que en el moment actual són molt més necessàries.