Valors i Objectius

Els nostres valors, declaració ètica

Tots per Argentona (TxA) som un col·lectiu plural de veïnes i veïns que ens hem associat com a Agrupació d’electors per tal de contribuir a millorar la vida política argentonina.

Assumim un conjunt de valors que han d’inspirar en tot moment la conducta ètica dels membres del grup i el compromís amb la bona gestió del que és col·lectiu de la nostra vila.

 • El respecte a la diversitat ha de ser el pal de paller de l’acció política de TxA i es concreta en el compromís d’acceptació de la pluralitat cultural, de gènere, política i social dels vilatans d’Argentona, i la posada en valor de la riquesa que representa. Aquesta pluralitat té la seva translació directa en la transversalitat del grup, que ens permet i obliga a estar amatents a totes les sensibilitats i a les seves diverses expressions.

 

 • La participació, entesa com a flux de compromís i coresponsabilitat dels vilatans, és i ha de ser l’essència de TxA. Aquest flux ha d’anar, prioritàriament, de baix cap a dalt, i el deure de l’Ajuntament no pot ser altre que respectar-lo, potenciar-lo i donar-li les eines i canals necessaris per a la seva màxima realització.

 

 • La presa de decisions s’ha de fer partint d’un diàleg constructiu i amb criteris objectius, amb escolta activa, cercant la comprensió i amb una fluida comunicació i transparència en la informació, construint sobirania des del món local.
 • L’ànima de TxA ha d’empènyer tota actuació cap a la consecució del progrés social en benefici del bé comú, entès com allò avantatjós per al conjunt dels membres de la nostra comunitat. Més enllà de retòriques, cal dur a terme polítiques actives que tinguin cura de minories i col·lectius en risc, i polítiques de gènere que vetllin per la igualtat efectiva.

 

 • Som gent de pau, i l’exercici de la política necessita l’establiment de bons vincles que transformin les situacions de conflicte cap a la consecució de la pau social, política i la millora climàtica. És necessària la nostra solidaritat amb els que ens necessiten, tant aquí com a l’altra banda del Mediterrani i a la resta del món. La reivindicació dels drets socials, civils, polítics i nacionals no té límits, i ha d’anar acompanyada d’accions concretes que els facin efectius.

 

 • La sostenibilitat, en totes les seves vessants (econòmica, mediambiental, social…) ha de ser el puntal de la planificació i gestió dels recursos públics. Les noves formes d’economia social i del bé comú (EBC), així com les relacions econòmiques basades en la no especulació, la transparència i el respecte han de contribuir a fer que el progrés social arribi per a tothom.
 • La gent de TxA pretenem ser útils a la societat. Aportem individualment i com a col·lectiu tot el que sabem en l’organització i la gestió del que és públic per tal de fer efectiu el projecte de poble que volem i que decidim entre tots. Treballem de valent i amb entusiasme, intentant encomanar a tothom la il·lusió que ens motiva i empeny.

 

 • La proximitat amb els argentonins i l’honestedat en les relacions que s’estableixen han de ser l’eina per canalitzar la seva voluntat. Cal un treball constant, decidit, discret, amb sinceritat i sense ostentacions que permeti superar les dificultats que sorgeixin, essent conscients que no es pot satisfer a tothom alhora.

 

 • El projecte de TxA està basat en la confiança i bona fe, i és amb aquest esperit que tothom hi està convidat. L’empatia vers els altres i les seves problemàtiques ens permeten aprendre i avançar col·lectivament.
 • A Tots per Argentona som sensibles a la situació de discriminació en la que es troben les dones, així com altres col·lectius, i a l’increment d’assetjaments que pateixen. Donat que l’Ajuntament d’Argentona no n’ha estat aliè i durant el mandat 2015-2019 i principis del 2019-2023 s’han donat situacions greus d’assetjament i abús de poder, hem aprovat un document de principis que emmarca la nostra posició i actuació en aquests casos.

 

 • Fets i situacions com les que s’han donat marquen una línia vermella per a nosaltres que en cap cas traspassarem. Podeu llegir el document aquí.

Els nostres objectius, declaració d'intencions

 • Millorar la cohesió social, territorial i intergeneracional oferint activitats, serveis i espais que apleguin els veïns d’Argentona i els vinculin amb l’entorn.

 

 • Tenir un poble endreçat i que funcioni en tots els aspectes: neteja, manteniment, serveis, atenció al vilatà i a les entitats i en la planificació de la reurbanització i els equipaments.

 

 • Dinamitzar l’activitat al poble, reforçant el teixit associatiu, posant l’Ajuntament al servei de les entitats i les iniciatives ciutadanes per tal d’impulsar un poble viu i acollidor.

 

 • Posar en valor la gran riquesa del nostre entorn natural, fent que sigui motor de qualitat de vida i un espai de trobada i salut.

 

 • Coresponsabilitzar els vilatans en la millora del poble, empoderant al ciutadà amb múltiples vies d’actuació i participació en la política municipal, com a senyal de normalitat i de salut democràtica.

 

 • Fer eficients i sostenibles els serveis, avaluant-ne el seu funcionament i resultats introduint els canvis necessaris a fi de cobrir eficaçment les necessitats dels vilatans.

 

 • Promoure el benestar i la satisfacció dels vilatans vers el nostre poble, fent-los partícips de la construcció d’un model compartit de poble.

 

 • Fer de l’Ajuntament i els seus òrgans de govern un espai de treball amb les diferents opcions polítiques, cercant punts de trobada per planificar polítiques a llarg termini.

 

 • Promoure la transformació digital entesa com a una eina de servei per al progrés cultural, econòmic i d’inclusió social de tots els vilatans. Fer fàcil la comunicació digital del vilatà vers l’administració i treballar per reduir la bretxa digital.

 

 • Preservar, promoure i defensar les nostres tradicions, costums i valors com a poble.