Col·labora amb nosaltres

Som un grup d’electors que portem a terme la nostra tasca, bàsicament, amb les aportacions i col·laboracions dels nostres simpatitzants. Si voleu fer alguna aportació econòmica per ajudar-nos a seguir realitzant-la (revista informativa, fulletons, exposicions, actes, campanyes electorals, etc.) podeu fer una transferència bancària al següent número de compte:

Caixa d'Enginyers
ES31 3025 0025 2014 0002 0882

Seran de molta utilitat. Moltes gràcies!

Aquí pots consultar l’estat dels comptes de l’agrupació: ESTAT DE COMPTES