Coordinadora de TxA

La nostra agrupació d’electors treballa i s’estructura al voltant de la coordinadora. Aquesta es reuneix cada DILLUNS a les 21h a la sala d’actes de l’Ajuntament, prèvia convocatòria per mail amb un ordre del dia. També es pot reunir d’urgència quan les circumstàncies ho requereixen.

 

Aquestes reunions periòdiques permeten mantenir el grup informat i al dia del que passa al nostre poble. Ens ajuda a ser propers i àgils per detectar i entendre les necessitats d’Argentona. Ens informem mútuament, ens escoltem, ens discutim i definim la línia política a seguir, partint de la nostra diversitat i intentant arribar al consens.