Escletxes

L’escletxa és la nostra revista. La fem i repartim nosaltres mateixos, porta a porta, a totes les cases del municipi i veïnats des del 2006. Surt cada 3 o 4 mesos i informem dels moviments polítics dins i fora del consistori, abordem temes de fons que ens afecten com a vilatans/es i ens fem ressò de la situació política i social del país.

Ho sentim, durant l’any 2020 no vàrem publicar cap exemplar de L’Escletxa. Ens tocava fer-ho el mes de març, però amb l’esclat de la pandèmia ja no hi vàrem ser a temps.