La denúncia

La denúncia es va presentar al jutjat d’instrucció número 4 de Mataró el juliol de 2010. La van presentar l’aleshores regidor Félix Rosa (Agrupació Argentona) i el seu representant al Consell d’Administració d’Argentona Projectes (AP) César Marruedo. En ella acusaven als Srs. Xavier Collet, Pep Masó, Miquel Mendoza i Ferran Armengol dels següents delictes:

Xavier Collet (TxA): Falsificació de comptes i documents, ocultació d’informació i malversació de cabals públics.

Pep Masó (TxA) i Miquel Mendoza (CiU): Cooperadors necessaris dels anteriors delictes.

Ferran Armengol (CiU): Malversació de cabals públics i cooperador necessari dels altres delictes.

En aquell moment els 4 acusats formaven part del govern municipal des de les eleccions del 2007 en les que va guanyar Tots per Argentona (6 regidors) i va governar amb CiU (3 regidors). A l’oposició hi havia l’Entesa (3 regidors), el PSC (2 regidors), ERC (1 regidor), PP (1 regidor) i Agrupació Argentona (1 regidor). Pep Masó (TxA) era l’Alcalde d’Argentona, Xavier Collet (TxA) era regidor d’urbanisme i president d’Argentona Projectes, Miquel Mendoza era el representant de CiU al Consell d’Administració d’AP, i Ferran Armengol (CiU) era el regidor d’hisenda.

Com es pot veure els acusadors van involucrar tothom que van poder en aquesta querella i, com en moltes altres ocasions, van intentar utilitzar la justícia per aconseguir els seus propis interessos. La denúncia constava de 27 pàgines més 41 documents annexos on s’hi barrejava de tot (actes, registres mercantils, informes, certificats, estatuts, balanços, comptes, correus, auditories…) però no s’aportava cap prova. Farcien la denúncia amb un munt de paperassa pensant que “en mig de tanta confusió, alguna cosa acabarà sortint”.

Com a exemple d’aquest intent de confusió és molt significatiu que s’acusés a Xavier Collet d’amagar els contractes il·legals que el 2004 va signar Jordi Pinart. En les pàgines 13 i 14 de la denúncia es fan referència a dos informes de la interventora i de la secretària en els que es reconeix que els contractes no són legals i que mai havien estat recollits en la comptabilitat. I en la pàgina 21 en fa culpable de tot això al Sr. Xavier Collet! Arriba a ser esquizofrènic…

De fet, no es va conèixer l’existència d’aquests contractes fins a finals del 2007, quan els antics propietaris van acudir a l’Ajuntament

per reclamar-ne l’execució. Va ser llavors quan TxA va decidir tancar Argentona Projectes i intentar resoldre el despropòsit de la millor manera possible.

També crida l’atenció, pel que fa al delicte de malversació de cabals públics, que els acusadors en feien culpable al Sr Xavier Collet i l’associaven al fet d’haver de complir a les obligacions generades pels contractes del 2004.

Sobre l’acusació d’ocultació d’informació, la denúncia volia fer responsable al Sr Xavier Collet d’amagar informació al Consell d’Administració d’AP i repeteixen en tots els seus escrits que aquest es va negar a donar-la, fins i tot, en una compareixença davant del jutge el 2008. Això era del tot fals. El que passava és que es va demanar davant del jutjat informació de la que no es disposava. Per exemple, es va demanar una auditoria a 31 de juliol de 2008 quan tothom sap que les auditories es fan a 31 de desembre. Davant del jutjat es va fer notar aquesta circumstància, es va portar l’auditoria a data 31 de desembre del 2007 i els denunciants se’n van emportar una còpia. Veieu el document de la compareixença.

5 anys més tard, quan els acusadors van haver de presentar les conclusions provisionals (entre el 2015 i 2016), van demanar unes penes duríssimes: un total de 46 anys de presó, 10 anys d’inhabilitació per cadascun, pagament de multes i costes, i més de 560.000€ de responsabilitat civil.

En les conclusions provisionals es va donar un fet molt rellevant: l’acusador Félix Rosa va excloure’n al Sr. Ferran Armengol i no li va demanar cap pena. El motiu no el sabem, però durant el mandat 2011-2015 el Sr. Ferran Armengol va aconseguir l’alcaldia gràcies al vot del regidor Félix Rosa i desbancant a TxA que havia guanyat les eleccions. Durant tot el mandat Félix Rosa va ser el suport del govern (CiU-ERC-ICV-PSC) i aquest li seguia totes les bogeries. Coincidència? No ens ho sembla.

Com creieu que es va interpretar, durant el judici, el fet que Félix Rosa acusés el 2009 al Sr. Armengol, el 2015 el fes alcalde i el 2016 l’exclogués de l’acusació? Quin ridícul!

Tot i això, el Sr. Ferran Armengol va haver de fer front igualment al judici perquè l’altre querellant, César Marruedo, ja havia presentat les seves conclusions provisionals 1 any abans que Félix Rosa i no l’havia exclòs (un petit “error de càlcul”).