Taula de treball de reactivació econòmica i ocupació

Taula de treball de reactivació econòmica i ocupació

Aquesta taula s’ha reunit en dues ocasions, el dia 11 de maig de forma telemàtica i el dia 17 de juny de forma presencial.  De resultats d’aquestes dues reunions, a nivell pràctic, no n’hi ha hagut ni un. Bones paraules sí, però resultats no.

Amb això no volem dir que des de promoció econòmica no s’hagi fet res, sinó que des de les taules no s’ha aconseguit millorar-ne la gestió. I creiem que hi ha força marge de millora. Dos exemples:

1. A la primera reunió se’ns varen presentar les bases per a la concessió d’ajuts a empreses i nous emprenedors. Des dels grups de l’oposició vàrem fer notar d’alguns punts poc clars i que fins i tot podien portar a error. El regidor de promoció econòmica les va apuntar, però es van acabar publicant les bases sense tenir en compte cap modificació.

2. A la segona reunió es va parlar del calendari i es va constatar que ja s’anava una mica tard. Vàrem parlar de la importància de tenir la feina el més avançada possible per tal d’agilitzar la tramitació i de la necessitat de reforçar l’àrea administrativa del departament durant unes setmanes. El regidor ens va dir que estava tot previst i a punt. També vàrem proposar avançar un Ple per poder guanyar 10-12 dies. Finalment el Ple no es va avançar i, a data 2 d’agost, ja portem 15 dies d’endarreriment respecte el calendari previst.

Està clar que, a part de bones paraules, les reunions han sigut del tot inútils. El pitjor, evidentment, no és això. El pitjor és que les empreses i comerços que puguin acollir-se als ajuts cobraran, anant tot bé a partir d’ara, a finals de setembre.